کنایه بیشتر از حضور یک خبرنگار تلویزیون در محل سقوط هواپیما تهران-ایران/ عکس