خرید گران قیمت بارسلونا در برابر رئال مادرید بازی می کند!