فیلم/ اوج حاشیه های پس از فرود در شهر فینیکس, جشنواره