امریکا: واشنگتن و مسکو بر اقدامات لازم در سوریه پس از پایان جنگ و مذاکره است.