ترامپ فرمان منع سفر به آمریکا را به روز کرد؛ نام ایران در «فهرست ممنوعه»