هدف ما در جام جهانی به همراه تیم ملی ایران صعود از گروه است