ولی پور به مدال طلای جهان دست پیدا کرد/ طلای سوم به بختیاری رسید