آل ثانی: برای کسب 3 امتیاز و صدرنشینی به تهران آمدیم