رهبر کره شمالی، هواپیمایی برای دیدار با ترامپ ندارد!