نیمکت شیب دو بازیکن خارجی تازه وارد "استقلال" در این بازی