سه سیاست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز | صدور گواهی سپرده در SAR ۲۸ بهمن