اردوغان: نتانیاهو تروریست است/ سلاح اتمی نمی تواند از این آدم ضعیف حمایت کند