تصویربرداری «ساموبندری» ادامه دارد/ تولید اثر محلی در بندر بوشهر