عکس/ رونمایی از پیراهن دو تیم پرسپولیس رو به پایان است