هاینکس: اولرایش مانند یک صخره است/ موظفیم بازی با سویا را جدی بگیریم