صوت/ سرود شهید سید مرتضی آوینی/ بمناسبت سالگرد عروج سید شهیدان اهل قلم