حیرت زده از معتبر روزنامه اسپانیایی از مدرسه اخراج هلال احمر