میلان و آرسنال و دورتموند صعود شد/ درخشش سامان بازی, بیت المقدس مانع حذف مزایده نیست