آل هاشم در منزل شهید مدافع حرم تبریز به روایت تصویر