مقام آمریکایی: ارتش آمریکا منتظر دستور ترامپ برای اقدام نظامی علیه سوریه است