بازدید رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از اردو ۸۰ نفره تیم ملی