اطلاعیه شماره 2 بانک مرکزی در مورد شرایط جدید ارز مسافرتی/ ارز به زائران عتبات فعلاً پرداخت نمی شود