کامل پور: گاهی اوقات برخی فرصت طلب تجمع و خواست مسالمت آمیز به خشونت قتل