همایون همتی است ؟ فارس: زندگی اشرافی مقامات از شرم/ نرم افزار تفسیر "انقلاب 57" به جای "انقلاب اسلامی" خیانت تا به حال.