مدیر سابق پخش از شبکه اول رئیس صدا و سیما قطع/ قدرت پنهان امروز