سرمایه گذاران آمریکایی برای خرید سهام آرامکو تمایلی ندارند