کلهر: تلاش می کنیم 10 نماینده در پارالمپیک زمستانی 2022 داشته باشیم