ملی پوش ایران : هدف اصلی ما در بازی های آسیایی پیروزی مقابل چین است