کاستاریکا به دلیل برای ماندن می گویند/ می شود با دندان کلاچ در سوپر لیگ بماند