نرم افزار, خرید آنلاین, Adidas, سازمان عفو بین الملل منتشر شد